ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

ISO 14001 Belgelendirme

ISO 14000 kavramı, doğal kaynak kullanımının en uygun seviyeye getirilmesi, toprağa, suya, havaya verilen olası zararların en düşük seviyeye indirilmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir. Bunun için çevre boyutlarının performansının ölçülmesi, gözlemlenmesi ve sürekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi; çevresel etkenlere ilişkin olarak ilgili yasal mevzuatlar ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uyulmasının sağlanmasıdır.

ISO 14001 Belgelendirmenin temel amacı;

Bu belgelendirmenin amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir yöntem sağlamaktır. Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği hedeflere ulaşmak için şartları belirler.

ISO 14001 Belgelendirmenin Sağladığı Yararlar

  • Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması,

  • Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi,

  • Kuruluşa yasal yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,

  • Çevresel performansın artması,

  • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,

  • İlgili taraflar ve yasal kuruluşların istediği çevre bilgilerinin ve raporlarının takibi ve hazırlanması.

ISO 14001 Belgesi Nereden Alınır?

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur.

Belge geçerlilik süresi üç (3) yıldır. Her sene bir (1) kez ara denetim gerçekleştirilir.