ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

ISO 9001 Belgelendirme

Kalite Yönetim Sistemi; belirli bir faaliyet ilgili olarak fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardımı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

Tüm sektörlerde rahatlıkla kullanım alanı bulan, hayatın çoğu kademelerinde bir zorunluluk olarak görülen standartlaştırma, kolaylık sağlama ve güven verme gibi temel fonksiyonlara sahiptir. Bu bakımdan gerek üreticilere gerekse tüketicilere önemli avantajlar sağlamaktadır.

 • Standartlaştırma öncelikle üretimin belli bir plan ve program dâhilinde yapılmasını sağlar.

 • Standartlaştırma, tüketiciye güven verir.

 • Standartlaştırma sayesinde verimliliğin artacağı, kalitenin yükseleceği ifade edilir. Böylece kaliteli ve çok miktarda ürün üretebileceğinden standardizasyon, milli gelire olumlu katkıda bulunur.

ISO’nun temel amacı;

 • Uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmaktır.

 • Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sağlamak için dünyada standartlaştırmayı geliştirmektir.

 • Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır.

 • Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır.

 • Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni standartların gelişimini desteklemektir.

 • Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sağlamaktır.

 • Standartlaştırma ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır.

ISO 9000'in Sağladığı Yararlar

 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)

 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması

 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması

 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi

 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması

 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması

 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (alt yapının) oluşturulması

 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

ISO 9000 Belgesi Nereden Alınır?

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Çünkü ISO 9000 belgesi müşteriye kaliteyi anlatmak için alınmaktadır, bu nedenle de seçilecek kuruluşun müşteri tarafından kabul görmesi gerekir.

Belge geçerlilik süresi üç (3) yıldır. Her sene bir (1) kez ara denetim gerçekleştirilir.