OHSAS 18001 ( ISO 45001:2018 ) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı

OHSAS 18001 ( ISO 45001:2018 ) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı

OHSAS 18001 Belgelendirme

Tam açılımı "Occupational Health and Safety Management Systems" olan iş güvenliği ve isçi sağlığının korunmasına yönelik yönetim sistemi olarak Türkçe anlamı "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemidir.

Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; OHSAS 18001'in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır. OHSAS 18001; tehlike, tehlike tanımlama, risk ve risk azaltmaya yönelik bir standart olsa da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütün oluştururlar.

OHSAS’ın temel amacı;

İş yeriniz de oluşabilecek tüm detaylı risk potansiyellerini, iş kazası, yangın, meslek hastalıkları gibi tüm iş risklerini önceden tahmin ve detaylı incelemelerle tespit ederek, her olası risk ve kaza durumunda yapılması gerekenleri öncelikle hiç olmaması yönüyle ele almanızı, plan yapmanızı, engellemenizi, hazır olmanızı sağlamaktır.

OHSAS 18001’in Sağladığı Yararlar

  • İşyerinde olabilecek olumsuz durum ve kazalardan korunma, rahat ve güvenli bir ortamda çalışma imkânının sağlanması

  • Çalışanların katılımının arttırılması

  • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarının en aza indirgenmesi, verimliliğin artması ve maliyetlerin düşürülmesi

  • Çalışma alanlarında uygulanabilecek tedbirlerle, kurumu tehlikeye sokabilecek olası yangın, patlama, makine arızaları gibi durumların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi, neticesinde kurum güvenliğinin sağlanması.

  • Müşterilere, duyarlı ve sorumlu bir firma olunduğunun imajının verilmesi

  • Rakiplere karşı üstünlük sağlanması

  • Kamu kurum ve kuruluşları karşısında, firmanın iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesi

 

OHSAS 18001 Belgesi Nereden Alınır?

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur.

Belge geçerlilik süresi üç (3) yıldır. Her sene bir (1) kez ara denetim gerçekleştirilir.