İn-Vitro Tıbbi Tanı Cihazı (IVDR) Teknik Dosya-CE Belgelendirme Danışmanlığı

İn-Vitro Tıbbi Tanı Cihazı (IVDR) Teknik Dosya-CE Belgelendirme Danışmanlığı

Ran Kalite olarak İn-Vitro Tıbbi Tanı  Cihazı (IVDR) Teknik Dosya - CE Belgelendirme Sürecinin bütün aşamalarında-Teknik Dosyanın hazırlanması, Klinik Araştırmanın yürütülmesi ve firmada 13485 Kalite Yönetim Sistemin kurulması süreçlerinde-profesyonel olarak alanında uzman personel ile hizmet vermekteyiz.

Tıbbi Cihaz Belgelendirme Süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır; 

 1. Cihazın IVDR kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi
 2. Risk sınıfının belirlenmesi
 3. Uygulanabilir güvenlilik ve performans gerekliliklerinin belirlenmesi
 4. Uygunluk değerlendirme prosedürünün belirlenmesi
 5. Teknik dokümantasyon hazırlanması
 6. Uygunluk değerlendirme prosedürünün uygulanması
 7. UDI-DI atanması
 8. Uygunluk Beyanı hazırlanması
 9. CE İşareti iliştirilmesi

 

KURULUŞ İLE BİRLİKTE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 1. ISO 13485:2016 Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının Hazırlanması(Prosedür, süreç, talimat, form, kontrol listeleri vb.)
 2. Tasarım Dosyasının Hazırlanması
 3. Üretim Prosedürlerinin ve formlarının uygulamaya alınması
 4. Ürün İzlenebilirliğinin Tanımlanması
 5. Risk Yönetim Dosyasının Hazırlanması
 6. Ürün İçin Gerekli Testlerin belirlenmesi 
 7. Proses Validasyonların Gerçekleştirilmesi
 8. Kullanım Klavuzu ve Ürün Etiketinin Tanımlanması
 9. AB-Uygunluk Beyanının Oluşturulması
 10. Satış Sonrası Gözetim Planın oluşturulması
 11. Vijilans durumunun tanımlanması ve oluşturulması
 12. Ürün Geri Çağırma sürecinin tanımlanması
 13. Klinik performans değerlendirme faaliyetlerini tanımlamak,
 14. Klinik performans Protokolünün Oluşturulması
 15. Klinik performans dokümanlarının hazırlanması (Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu, Gönüllü Bilgilendirme Formu, Araştırmacı Broşürü, Etik Kurul Başvuru Formu, Bakanlık Başvuru Formu vb) Klinik performans yapılacağı merkezlerin ve araştırmayı yürütecek doktorların seçimi ve anlaşmalarının yapılması
 16. Yetkili kurumlara ve otoriteye (Etik kurul ve Sağlık Bakanlığı) başvuru yapılması ve onaylarının alınması
 17. Klinik Performans Çalışmanın Başlatılması
 18. Ürün Kullanılabilirliğin Tanımlanması
 19. Satış Sonrası Klinik Değerlendirmenin Tanımlanması
 20. İç Tetkik Planlanması
 21. İç Tetkikin Gerçekleştirilmesi
 22. İç Tetkik Sonuçlarına Göre Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması
 23. TSE 13485 Belgelendirme başvurusunun yapılması
 24. Belgelendirme Denetimi Belgelendirme denetimi sonrası varsa açılan uygunsuzlukların giderilmesi
 25. CE Ürün Belgelendirme başvurusunun yapılması
 26. CE Ürün Belgelendirme Denetimi
 27. CE Ürün Belgelendirme denetimi sonrası varsa açılan uygunsuzlukların giderilmesi
 28. Bakanlık Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ürün kaydının yapılması

KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLER

 1. ISO 13485: 2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi,
 2. İç Tetkikçi Eğitimi ISO 19011:2018
 3. ISO 14971:2019 Risk Analizi Eğitimi
 4. IVDR Eğitimi