Kök Neden Analizi Eğitimi

Kök Neden Analizi Eğitimi

 

 

EĞİTİM SÜRESİ: 1 Gün

EĞİTİM AMACI: Eğitim sonucunda, katılımcılara kök neden analiz tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgilerin aktarılması, her adımda kullanılan kriterlerin, yaklaşımların ve tekniklerin paylaşılması, kök neden analizi konusunda farkındalık yaratılması ve katılımcıların problem çözme süreçlerinde doğru analiz gerçekleştirebilecek yetkinliğe ulaştırılması hedeflenmektedir.   

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Kök neden analizi: Kavramsal Yaklaşım
 • Problemi Tanımlama
 • Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Verilerin değerlendirilmesi
 • Kök Neden Analizi Teknikleri
 • Akış diyagramı
 • 5N1K ile problem tanımı
 • Hedef belirleme
 • Beyin Fırtınası
 • Balıkkılçığı (Ishikawa diagram) (Sebep-Sonuç Diyagramı)
 • 5 neden analizi
 • Pareto
 • Histogram, proses yetelilik analizi
 • Ağaç diyagramı
 • Yakınlık diyagramı
 • Dağılım Diyagramı
 • İlişki Diyagramları
 • Zihin Haritalama
 • SWOT Analizi /Risk Değerlendirme
 • Düzeltici Faaliyetler: Kök Neden Analizi, Nihai Çözüm ve Sürdürülebilirlik İlkesi
 • Grup Çalışması
 • Uygulamanın ve Çözümlerin Paylaşımı

KİMLER KATILABİLİR?

Teknik Personel (Üretim/Kalite/Laboratuvar Personeli)