Metot Validasyon (Geçerli Kılma) / Verifikasyon (Doğrulama) Eğitimi

Metot Validasyon (Geçerli Kılma) / Verifikasyon (Doğrulama) Eğitimi

 

 

EĞİTİM SÜRESİ          : 2 Gün Teorik  ve Pratik

EĞİTİMİN KONUSU    : ISO 17025 ve ISO 15189 standardına göre metot validasyon/verifikasyon çalışmaları

EĞİTİMİN İÇERİĞİ    :  ISO 17025 ve ISO 15189 standardına göre metot validasyon/verifikasyon çalışmaları hakkında teorik ve pratik çalışmalar.

- Anlamlı Rakamlar

- Kesin Sayılar

- Anlamlı Rakamlarla Hesaplamalar

- Gerçek Değer-Kesinlik-Doğruluk

- Merkezi Eğilim Ölçüleri

- Yayılım Ölçüleri

- Standart Sapmanın Tayini

- Varyasyon Katsayısı

- Güven Aralığı ve Güven Seviyesi

- Uygulamalar

- Excell Kullanarak Hesaplama

- Dixon Testi (Q Test)

- Cochran Testi

- Grubbs Testi

- Verilerin İkili Karşılaştırılması

- İki Standart Sapmanın Karşılaştırılması

- T Test, F Test

- Çift/Tek Yanlı Test

- Pratik ve Örnek Çalışmalar

- Anova/Varyans Analizi

- Metodun Geçerli Kılınması (Validasyon) ve Teyidi

- Metot Validasyonu

- Validasyon Parametreleri

- Doğruluk, Kesinlik, Gerçeklik,

- Tekrarlanabilirlik, Uyarlık

- ISO 13530, ISO 5725

- Lod, LoQ

- Spesifiklik/Seçicilik

- Lineerlik

- Kalibrasyon

- Matriks Etkisi

- Lineerliğin Denetlenmesi

- Metot Teyid Çalışması

- Gerçeklik-Kesinlik Çalışmaları

- Analitik Kimyasal Metotlar

- Performans Karekteristikleri

- Biasın Laboratuvar Bileşenin Kontrol Altında   Olduğunu Göstermek


KİMLER KATILABİLİR : Laboratuvar çalışanları