Metrolojik İzlenebilirlik ve Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Eğitimi

Metrolojik İzlenebilirlik ve Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Eğitimi

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcılara, genel metroloji ve kalibrasyon konusunda bilgiler vererek, cihazların kalibrasyon sertifikalarının ve referans malzeme sertifikalarının doğru yorumlanabilmesini sağlayacak teorik ve pratik bilginin sağlanmasıdır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Metroloji ve Kalibrasyon (Özet)

 • Metrolojinin Tarihçesi

 • Kalibrasyonun Faaliyet Alanları (Yasal Metroloji, Endüstriyel Metroloji, Bilimsel Metroloji)

 • SI Birimler Sistemi

 • Metroloji ve Kalibrasyon ile İlgili Terimler

 • Metrolojik İzlenebilirlik ve İzlenebilirliğin Sağlanması

 • Ölçüm Belirsizliği ve Ölçüm Belirsizliğinin İstatistiksel İfadesi

 • En İyi Ölçüm Yeteneği/Ölçüm Belirsizliği

 • Kalibrasyon Noktaları ve Kalibrasyon Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi

 • Uygunluk Beyanlarının Verilmesi

 • Karar Kuralının Seçilmesi ve Uygulanması

 • Sertifikaların İçeriğinin Kontrolü 

 • Sertifikalarının örnek olarak değerlendirilmesi (Katılımcı tarafından belirlenecektir.) 

 • Genel Değerlendirme

KİMLER KATILABİLİR?

Teknik Personel (Üretim/Kalite/Laboratuvar Personeli)